Psikososyal Rehabilitasyon

Psikososyal Rehabilitasyon

Türkiye’de şizofreni hastaları için geliştirilmiş psikososyal rehabilitasyon programları yeterince gelişmemiştir. Hastalar ev ile hastane arasında kısır bir döngü şeklinde gidip gelmektedir. Belirtileri şiddetlenen hastalar, bazen kendi onamları dışında ve zorla (kolluk güçleri aracılığıyla) hastaneye yatmakta, uygulanan ilaç tedavileri ile kısmen düzelmekte ve tekrar evlerine dönmektedirler. Şizofreni hastalığı nedeniyle birden topluma uyum sağlayamayan hastalar zamanlarının çoğunu evin içinde geçirmekte ve zamanla tekrar hastalanabilmektedirler. Oysa hastaneden çıktıkları dönemde hastaların düzelmelerini güçlendirmek ve iyileşmelerini arttırmak için ara merkezlere gereksinim vardır. Bu ara merkezlerin organizasyonu ruh sağlığı profesyonellerince (ruh sağlığı uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve psikiyatri hemşiresi) oluşturulmakta, hastanın tedavisi yanı sıra sosyal ve mesleksel yetilerini geliştirebilecek bazı programlar geliştirilmektedir. Aynı zamanda hastaların uygun işyerlerine yerleşmesini sağlayarak onların meslek edinmeleri sağlanabilir. Bu şekilde işe yerleşmiş olan hastalar işyerlerinde takip edebilir. Psikososyal rehabilitasyon programları ilaç tedavisiyle sağlanan iyileşmeyi arttırarak hastanın tamamen düzelmesini sağlayabilir.

Diğer Yazılar